تهران ,
دبی ,
برلین ,
ونکوور ,

استخدام تست

ش 20

لیست اسامی قبول شدگان در مصاحبه شرکت خدمات فرودگاهی هما

رديف نام نام خانوادگي كد ملي
1 وحيد آقائي پيركوهي 5179966108
2 میلاد احمدزاده 0015469018
3 سامان اشراقي 0013386166
4 سیدمرتضی امامی 0371215951
5 میلاد امین زاده 0014982161
6 محمدهادی انصاری اعظم 0014245108
7 شهاب انكشافي 0016144619
8 حامد ایران نژاد 0010855610
9 محمد بابامرادی 0013780913
10 دانیال باقری رهقی 0017897335
11 امین باقری موسیانی 0015469603
12 مهدی براتیان 0770087256
13 محمدحسین برغمدی 0016168135
14 شاهین بهرامی نیا 0011533846
15 دانيال بهراميان 0013117041
16 جواد پاسبانی 0012051179
17 جواد توفیقی تقی دیزج 0017952050
18 علیرضا حاجی پور 4060240117
19 هومن حاجيون 0014892278
20 احمد حسني كركاني 0480357961
21 امیر حسین خانی 0014528673
22 محمدرضا حشمتی 0013976771
23 فرید حق بین 0010583191
24 محمدحسین حلاج نیشابور 0013680803
25 مجید حیدری 0015592308
26 محمدرضا خوش نویس 0310856124
27 محمدحسن رضائی 4900453676
28 مجيد رنجبر 4900050385
29 علی زارعی 0014435500
30 علیرضا زرراسوند 0011759054
31 سعید زمانی 4890131302
32 امیر زیوری قربان پور 0010184406
33 پویان سفیدگران 0922325154
34 محمد سلمانی کلهری 0017742161
35 رامتین سلیمانی 0012867314
36 میلاد شاهمراد 2820011055
37 امیر شاهواروقی فراهانی 0010186239
38 شاهین صحت 0012833533
39 نیما طاهری چشمه منش 0018055461
40 حسن عمادي 1220039871
41 ایمان عمرائی 0013822802
42 سعيد غلامي 0011270896
43 اميد قرباني مقدم 0018681662
44 علی قره کشی 4900061786
45 معین قزوینهء 3300080401
46 محمد قورچيان 0011330406
47 اشکان کریمی 0012052450
48 آرش کیانی 1520260091
49 محسن كلباني واشكن 0013555383
50 امیر لجامگیری 0019831201
51 محمدجواد محمدي 0018571158
52 حميدرضا مرداني 0011945966
53 سینا مطیعی 0014333211
54 احسان ملكي 4380004600
55 محمدعلی منصوری 0010615768
56 علیرضا میرزائی آیگانی 0310038790
57 امیرمهدی میرکیانی 0011262745
58 سهيل نجيمي 0079532594
59 علیرضا نصرپورالماسی 0480779848
60 سیدیوسف نظری مهربانی 0480157944
61 اميد نوذري 0012240710
62 سجاد یزدان پرست 1220052884