تهران ,
دبی ,
برلین ,
ونکوور ,

خدمات فرودگاهی هما

اطلاعيه كاركنان

ت 24

مصاحبه شوندگان کترینگ 98

رديف نام  نام خانوادگي كد ملي تاريخ مراجعه ساعت مراجعه جهت مصاحبه
1 سید هادی میر نبوی 0071053557 1398/09/27  8:10صبح  
2 پویا مولائی 0014309874 1398/09/27  8:10صبح  
3 میر علیرضا  موسوی 4890178041 1398/09/27  8:10صبح  
4 حمید حقوقی 0013450093 1398/09/27  8:15صبح  
5 امیر حسین ممیزصنعت 0022048863 1398/09/27  8:15صبح  
6 محمد رضا شاهی قشلاق 0018890474 1398/09/27  8:15صبح  
7 سید حسین شعبانیان احمدی 2063372901 1398/09/27  8:20صبح  
8 مهرداد بهرامی مطلق 0310597765 1398/09/27  8:20صبح  
9 سید علی سبحانی 0012618047 1398/09/27  8:30صبح  
10 آرش  چاووشی 0013326686 1398/09/27  8:30صبح  
11 محمد صادق روزستان 0019020899 1398/09/27  10صبح  
12 محمدرضا قویدل قریحه 0021731934 1398/09/27  10صبح  
13 محمدعلی حبیبی 0017346657 1398/09/27  10:10صبح  
14 مهدی رستگار مظفر 0310735963 1398/09/27  10:10صبح  
15 میلاد عبادی 0015389375 1398/09/27  10:20صبح  
16 علیرضا گمانی 0017881935 1398/09/27  10:20صبح  
17 حسین آلیانی 2660125260 1398/09/27  10:20صبح  
18 محمدرضا جعفری 0077857518 1398/10/01  8صبح  
19 ایمان کوهی نژاد 0480702675 1398/010/01  8صبح  
20 مبین  وحدانی فر 0014406233 1398/10/01  8صبح  
21 بردیا بلوری ارفع 0021319928 1398/10/01  8:10صبح  
22 علی ناصری 0012977901 1398/10/01  8:10صبح  
23 وحید بهاری 0311114032 1398/10/01  08:15صبح  
24 مرتضی خرم 0016504593 1398/10/01  08:15صبح  
25 کیارش کریمی 0024381251 1398/10/01  8:20صبح  
26 محمد امین ماندی کلهرودی 0012908851 1398/10/01  8:20صبح  
27 محمود ابجدی 0480447969 1398/10/01  8:30صبح  
28 محمدرضا ابراهیمی پنجکی 0311619071 1398/10/01  10صبح  
29 مهرداد ایوبی 1271553716 1398/10/01  10صبح  
30 رضا  جعفری 0550076239 1398/10/01  10صبح  
31 یاسر ستاری 0015467236 1398/10/01  10:20صبح  
32 سید هادی طباطبائی هارونی 0440506931 1398/10/01  10:30صبح  
33 میثم عرب 4990078421 1398/10/01  10:40صبح  
34 مسعود مهریان 0011362006 1398/10/01  10:40صبح  

 

نتایج ازمون استخدامی شرکت خدمات فرودگاهی هما